Regulament

Condiții pentru desfășurarea meciului, reguli pentru boxeri, echipament necesar

REGULAMENT

DE ORDINE INTERIOARA

 

Art. I DISPOZITII GENERALE

1.     Pentru buna organizare a activitatilor Clubului Sportiv Box Club Arena din Cluj-Napoca si a indeplinirii obiectivelor sportive stabilite, se elaboreaza prezentul Regulament de Ordine Interioara, care stipuleaza drepturile si obligatiile ce revin membrilor clubului, sportivilor, cursantilor, instructorilor si antrenorilor.

 

2.     Prezentul Regulament de Ordine interioara cuprinde reguli si norme de conduita necesare pentru buna desfasurare a activitatii interne a Clubului Sportiv Box Club Arena din Cluj-Napoca, denumit in continuare Clubul.

 

3.     Regulamentul de ordine interioara, se aplica tuturor salariatilor indiferent de durata contractului individual de munca, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii in baza unor conventii civile, persoanelor legitimate in cadrul clubului sau a celor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului pe baza de voluntariat, precum si tuturor persoanelor care-si ofera disponibilitatea de a activa concret pentru sustinerea financiara a clubului in baza donatiilor oferite, oricaror persoane care desfasoara activitate sportiva/nesportiva si care utilizeaza dotarile/imaginea Clubului.

Art. II ORGANIZARE

1.     Organele de conducere, administrare si control ale Clubului, ale caror atributii si mod de organizare si functionare sunt stabilite in Statutul Clubului, sunt:

·       Adunarea Generala;

·       Consiliul Director;

 

2.     Adunarea Generala este organul de conducere suprem al clubului si este formata din totalitatea membrilor;

 

3.     Consiliul Director este ales de Adunarea Generala si este compus din 3 membri: Presedinte, Vicepresedinte si Secretar.

 

4.     Presedintele:

·       Reprezinta clubul in realatiile cu tertii, verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de catre Consiliul Director, primeste cererile si reclamatiile de la membrii, sportivi, cursanti, instructori si antrenori, pe care le supune dezbaterii Consiliului Director.

·       El are dreptul sa emita Decizii fara a fi nevoit sa le motiveze, cu privire la dreptul de acces al oricaror persoane in sala de antrenament unde Clubul isi desfasoara activitatea, atat in timpul programului de functionare stabilit cat si in afara lui.

Art. III DREPTURI SI OBLIGATII

1.     Clubul Sportiv Box Club Arena are, in principal, urmatoarele drepturi:

·       Sa stabileasca organizarea si regulile de functionare ale clubului.

·       Sa stabileasca atributiile fiecarui membru, antrenor, instructor, cursanti, sportivi, in conditiile legii.

·       Sa dea dispozitii membrilor, antrenorilor, instructorilor, sportivilor, cursantilor in conditiile legii.

·       Sa isi exercite controlul asupra modului de indeplinire a obligatiilor membrilor.

·       Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile disciplinare corespunzatoare, precum si recompense, potrivit legii, statutului si regulamentului de ordine interioara.

·       Are dreptul de a-si selecta membrii, sportivii, cursantii, instructorii si antrenorii, fara a motiva acceptul sau refuzul.

·       Are dreptul sa foloseasca fotografii si filmari cu membrii acestuia, sportivi, cursanti, antrenori, instructori etc., inregistrate la actiunile desfasurate in cadrul Clubului (antrenamente, jocuri, cantonamente etc.) cu scopuri publicitare si de promovare.

·       Are dreptul de a lua masurile care se impun impotriva oricarui membru sau insotitor a carui atitudine este necorespunzatoare fata de alti membri, insotitori, musafiri sau fata de Conducerea Clubului.

·       Are dreptul de a nu acorda transferul sportivului legitimat la club, decat dupa ce acesta, parintii sau tutorii acestuia, demonstreaza ca si-au indeplinit toate obligatiile ce le au fata de Club.

·       Are dreptul de a selectiona sportivii legitimati la Club, care urmeaza sa participe la competitii sportive.

·       Are dreptul de a solicita prezentarea unui cazier judiciar si a unui certificat de integritate comportamentala, persoanelor care adreseaza cereri de legitimare in cadrul clubului, personalului angajat, persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului pe baza de voluntariat, precum si tuturor persoanelor care-si ofera disponibilitatea de a activa concret pentru sustinerea financiara a clubului in baza donatiilor oferite daca acestia din urma doresc sa aiba acces in sala de antrenament a clubului.

·       Are dreptul sa stabileasca un program de acces in incinta salii de antrenamente, pe care-l va afisa public la intrarea in incinta Complexului Sportiv ARENA.

·       Are dreptul sa stabileasca liste de acces pentru persoanele care care au primit Decizii favorabile din partea Presedintelui ori a Consiliului Director, cu privire la accesul in sala de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara acestuia.

 

2.     Clubul Sportiv Box Club Arena are, in principal, urmatoarele obligatii:

·       Sa informeze membrii clubului asupra schimbarilor privind Statutul clubului precum si al Regulamentului de Ordine Interioara.

·       Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a membrilor, antrenorilor, instructorilor, sportivilor si cursantilor.

·       Sa puna la dispozitia membrilor servicii, programe si facilitati de buna calitate.

·       Sa asigure in incinta Clubului un climat judicious, corect, demn si placut, inclusiv descurajand preventiv si corectiv atitudinile si demersurile de hartuire si/sau calomnie institutionala si personala.

·       Sa interzica accesul in incinta salii de antrenament, persoanelor fizice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale de catre organele romane competente ori a persoanelor care se afla in stadiu de cercetare penala pentru fapte savarsite cu violenta.

·       Sa interzica accesul in incinta salii de antrenament, persoanelor care afiseaza sau au avut o atitudine necorespunzatoare fata de alti membri ai clubului, sportivi, insotitori, musafiri sau fata de Conducerea Clubului.

·       Sa comunice periodic parintilor sau tutorilor minorilor atitudinea acestora, fata de programele efectuate in activitatea sportiva, la cererea scrisa a acestora.

·       Sa analizeze ideile exprimate in scris de membrii Clubului si de a aduce imbunatatiri programelor de activitati ale Clubului, in functie de hotararile adoptate de Conducerea Clubului.

·       Sa asigure sportivului apt de participare la competitiile sportive, sprijinul tehnic, fizic si moral de care are nevoie in perioada competitionala.

·       Sa intocmeasca liste de acces pentru persoanele care care au primit Decizii favorabile din partea Presedintelui ori a Consiliului Director, cu privire la accesul in sala de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara acestuia, liste care se vor actualiza lunar, pana in ultima zi a lunii curente pentru luna urmatoare si vor fi predate departamentului Receptie al Complexului Sportiv ARENA, care va permite accesul in incinta salii de antrenament a Clubului, doar persoanelor desemnate prin lista de acces.

 

3.     Drepturile membrilor clubului, antrenorilor, instructorilor, sportivilor:

·       Dreptul de a folosi materialele sportive ale Clubului.

·       Dreptul de a veni cu idei de imbunatatire a programelor de activitate. Ideile vor fi facute in scris si trimise pe e-mail-ul Clubului sau inmanate Conducerii.

·       Dreptul de a beneficia de conditii bune de pregatire.

·       Dreptul de a participa la competitii interne si internationale.

·       Dreptul de a beneficia de un tratament egal si transparent.

·       Dreptul de a solicita in scris revocarea calitatii in cadrul Clubului.

 

4.     Obligatiile membrilor Clubului, antrenorilor, instructorilor si sportivilor:

·       Sa cunoasca si sa respecte prezentul Regulament de Ordine Interioara, Statutul Clubului si legislatia in vigoare.

·       Sa achite in termen, obligatiile financiare fata de Club.

·       Sa dea dovada de loialitate fata de Club prin exercitarea atributiilor sau prin activitatile desfasurate.

·       Sa nu consume substante dopante sau stupefiante interzise de lege.

·       Sa aiba o tinuta decenta in viata privata si un comportament amabil si civilizat.

·       Sa nu fie subiecti activi ai unor infractiuni prevazute si pedepsite potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si sa nu fie inscrise in Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, in caz contrar, Conducerea Clubului va revoca in mod automat orice calitate a persoanei in cauza in cadrul Clubului si ii va interzice accesul in sala de antrenament pe perioada nedeterminata.

·       Sa nu adreseze insulte si denigrari la adresa Clubului, a programelor de pregatire din cadrul sistemului, colegilor, adversarilor, arbitrilor si publicului spectator.

·       Sa semnaleze conducerea Clubului in cazul depistarii unor nereguli ce ar putea afecta imaginea sau activitatea Clubului.

·       Sa pastreze curatenia in sala de antrenament si in afara ei.

·       Sa prezinte un document de identificare receptionerului Complexului Sportiv ARENA, pentru consultarea in lista de acces si permiterea intrarii in sala de antrenament.

·       Sa completeze formularul prevazut in Anexa 1 la prezentul regulament, reprezentand acord scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in caz contrar, persoana care nu este de acord cu prelucrarea datelor sale, nu va putea fi desemnata pe lista de acces pentru intrarea in incinta salii de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara lui.

 

Art. IV NORME DE CONDUITA

1.     Normele de conduita au scopul de a asigura functionarea Clubului in conditiile unui climat bazat pe incredere si respect reciproc.

2.     Membrii Clubului, antrenorii, instructorii, sportivii si insotitorii acestora (parinti sau tutori legali, daca este cazul), au obligatia sa respecte urmatoarele norme de conduita:

·       Respectarea adversarilor, arbitrilor, coechipierilor/ colegilor, antrenorilor, instructorilor si al publicului spectator.

·       Adoptarea unui spirit de Fair-Play atat in sala de antrenament, in cadrul competitiilor si in afara lor.

·       Actionarea in cazul prevenirii actelor de violenta in sport.

·       Folosirea unui limbaj si al unui comportament civilizat.

·       Abordarea unui atitudini demna si corecta, respectuoasa, dand dovada de initiativa, creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate decizionala operativa.

·       Tinuta sportiva, morala, scolara, familiara, trebuie sa fie demna de apartenenta la colectivitatea Clubului.

Art. V RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

1.     Clubul are competenta de a aplica sanctiuni membrilor, antrenorilor, instructorilor, sportivilor sau insotitorilor ai acestora (parinti sau tutori legali) ori a persoanelor pentru care s-au emis Decizii favorabile cu privire la frecventarea salii de antrenament, pentru abaterile comise de la prezentul Regulament de Ordine Interioara si Statutul Clubului si de a dispune masuri care sa garanteze executarea lor, precum si pentru prevenirea savarsirii de noi abateri.

 

2.     In functie de gravitatea faptelor, Clubul poate dispune de aplicarea oricaruia dintre sanciunile prevazute de prezentul Regulament.

 

3.     Clubul poate dispune de aplicarea oricaruia dintre urmatoarele sanciuni, in functie de gravitatea faptelor, dupa cum urmeaza:

·       Avertisment;

·       Amenda;

·       Suspendarea din activitatea sportiva de pregatire din cadrul programelor de pregatire ale Clubului;

·       Neacordarea transferului pe linie sportiva;

·       Retragerea calitatii detinuta in cadrul Clubului;

·       Suspendarea temporara sau definitiva din activitatea competitionala;

·       Interzicerea accesului in sala de antrenament pe perioada nedeterminata;

 

4.     Cuantumul amenzilor si sanctiunile, se stabilesc de catre Consiliul Director pentru fiecare sanciune in parte.

Art. VI RECOMPENSE

1.     Pentru rezultate deosebite in competitiile interne si international ale membrilor clubului, antrenorilor, instructorilor, sportivilor, cursantilor, cat si pentru recunoasterea contributiei unor specialist sau persoane fizice sau juridice la dezvoltarea activitatii clubului, se pot acorda urmatoarele recompense:

·       Titlu de membru de onoare;

·       Distinctii;

·       Trofee;

·       Premii;

·       Subventii;

2.     Recompensele se stabilesc si sunt acordate de catre Consiliul Director.

Art. VII DISPOZITII FINALE

1.     Obiectele pierdute in incinta salii de antrenament de catre unii membri si gasite de altii, trebuie predate personalului Clubului in vederea returnarii acestora persoanelor care le-au pierdut.

2.     Obiectele personale ale fiecarei persoane care are drept de acces in sala de antrenament a Clubului, sunt responsabilitatea proprietarului. Clubul nu-si asuma responsabilitatea pentru obiectele pierdute, furate etc. dar va depune toate diligentele pentru a ajuta la gasirea lor.

3.     Folosirea telefoanelor mobile in timpul sesiunilor de antrenament sau jocuri, este interzisa. Aceasta regula nu se aplica persoanelor care au o urgenta reala.

4.     Nu este permisa aducerea animalelor de orice fel in incinta Clubului/ Salii de antrenament.

5.     Nerespectarea normelor de siguranta, indicatiilor antrenorilor / instructorilor, precum si prevederile prezentului regulament de catre persoanele care au acces in sala de antrenament, exonereaza Clubul de orice responsabilitate a consecintelor.

6.     Nu este permis consumul de alcool in incinta Clubului sau in deplasarile organizate de catre Club.

7.     Nu este permis fumatul in incinta Clubului.

8.     Aruncarea resturilor de mancare sau a bauturilor racoritoare trebuie sa fie facuta doar in locurile special amenajate cu respectarea indicatiilor de selectare.

9.     Persoanele vinovate de deteriorarea, distrugerea sau disparitia echipamentelor sau materialelor sportive vor fi obligate sa achite contravaloarea repararii sau inlocuirii acestora.

10.  Membrii, sportivii, antrenorii, instructorii precum si toate persoanele care au acces in sala de antrenament a Clubului, vor respecta in mod obligatoriu normele de igiena personala si vor pastra curatenia si ordinea in locatie.

11.  Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Statutului Clubului, al Federatiilor Romane de Specialitate si al Regulamentelor acestora.

12.  Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioara, pot fi modificare de catre Adunarea Generala sau de catre Consiliul Director.

 

 

                                                           Conducerea clubului