Follow Us On

Termeni si conditii

Regulament de ordine interioara

REGULAMENT

DE ORDINE INTERIOARA

 

Art. I DISPOZITII GENERALE

 1. Pentru buna organizare a activitatilor Clubului Sportiv Box Club Arena din Cluj-Napoca si a indeplinirii obiectivelor sportive stabilite, se elaboreaza prezentul Regulament de Ordine Interioara, care stipuleaza drepturile si obligatiile ce revin membrilor clubului, sportivilor, cursantilor, instructorilor si antrenorilor.

 

 1. Prezentul Regulament de Ordine interioara cuprinde reguli si norme de conduita necesare pentru buna desfasurare a activitatii interne a Clubului Sportiv Box Club Arena din Cluj-Napoca, denumit in continuare Clubul.

 

 1. Regulamentul de ordine interioara, se aplica tuturor salariatilor indiferent de durata contractului individual de munca, persoanelor care isi desfasoara activitatea pe baza de contract de colaborare sau prestari servicii in baza unor conventii civile, persoanelor legitimate in cadrul clubului sau a celor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului pe baza de voluntariat, precum si tuturor persoanelor care isi ofera disponibilitatea de a activa concret pentru sustinerea financiara a clubului in baza donatiilor oferite, oricaror persoane care desfasoara activitate sportiva/nesportiva si care utilizeaza dotarile/imaginea Clubului.

Art. II ORGANIZARE

 1. Organele de conducere, administrare si control ale Clubului, ale caror atributii si mod de organizare si functionare sunt stabilite in Statutul Clubului, sunt:
 • Adunarea Generala;
 • Consiliul Director;

 

 1. Adunarea Generala este organul de conducere suprem al clubului si este formata din totalitatea membrilor;

 

 1. Consiliul Director este ales de Adunarea Generala si este compus din 3 membri: Presedinte, Vicepresedinte si Secretar.

 

 1. Presedintele:
 • Reprezinta clubul in realatiile cu tertii, verifica respectarea si indeplinirea hotararilor adoptate de catre Consiliul Director, primeste cererile si reclamatiile de la membrii, sportivi, cursanti, instructori si antrenori, pe care le supune dezbaterii Consiliului Director.
 • El are dreptul sa emita Decizii fara a fi nevoit sa le motiveze, cu privire la dreptul de acces al oricaror persoane in sala de antrenament unde Clubul isi desfasoara activitatea, atat in timpul programului de functionare stabilit cat si in afara lui.

Art. III DREPTURI SI OBLIGATII

 1. Clubul Sportiv Box Club Arena are, in principal, urmatoarele drepturi:
 • Sa stabileasca organizarea si regulile de functionare ale clubului.
 • Sa stabileasca atributiile fiecarui membru, antrenor, instructor, cursanti, sportivi, in conditiile legii.
 • Sa dea dispozitii membrilor, antrenorilor, instructorilor, sportivilor, cursantilor in conditiile legii.
 • Sa isi exercite controlul asupra modului de indeplinire a obligatiilor membrilor.
 • Sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile disciplinare corespunzatoare, precum si recompense, potrivit legii, statutului si regulamentului de ordine interioara.
 • Are dreptul de a-si selecta membrii, sportivii, cursantii, instructorii si antrenorii, fara a motiva acceptul sau refuzul.
 • Are dreptul sa foloseasca fotografii si filmari cu membrii acestuia, sportivi, cursanti, antrenori, instructori etc., inregistrate la actiunile desfasurate in cadrul Clubului (antrenamente, jocuri, cantonamente etc.) cu scopuri publicitare si de promovare.
 • Are dreptul de a lua masurile care se impun impotriva oricarui membru sau insotitor a carui atitudine este necorespunzatoare fata de alti membri, insotitori, musafiri sau fata de Conducerea Clubului.
 • Are dreptul de a nu acorda transferul sportivului legitimat la club, decat dupa ce acesta, parintii sau tutorii acestuia, demonstreaza ca si-au indeplinit toate obligatiile ce le au fata de Club.
 • Are dreptul de a selectiona sportivii legitimati la Club, care urmeaza sa participe la competitii sportive.
 • Are dreptul de a solicita prezentarea unui cazier judiciar si a unui certificat de integritate comportamentala, persoanelor care adreseaza cereri de legitimare in cadrul clubului, personalului angajat, persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul clubului pe baza de voluntariat, precum si tuturor persoanelor care-si ofera disponibilitatea de a activa concret pentru sustinerea financiara a clubului in baza donatiilor oferite daca acestia din urma doresc sa aiba acces in sala de antrenament a clubului.
 • Are dreptul sa stabileasca un program de acces in incinta salii de antrenamente, pe care-l va afisa public la intrarea in incinta Complexului Sportiv ARENA.
 • Are dreptul sa stabileasca liste de acces pentru persoanele care care au primit Decizii favorabile din partea Presedintelui ori a Consiliului Director, cu privire la accesul in sala de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara acestuia.

 

 1. Clubul Sportiv Box Club Arena are, in principal, urmatoarele obligatii:
 • Sa informeze membrii clubului asupra schimbarilor privind Statutul clubului precum si al Regulamentului de Ordine Interioara.
 • Sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal a membrilor, antrenorilor, instructorilor, sportivilor si cursantilor.
 • Sa puna la dispozitia membrilor servicii, programe si facilitati de buna calitate.
 • Sa asigure in incinta Clubului un climat judicious, corect, demn si placut, inclusiv descurajand preventiv si corectiv atitudinile si demersurile de hartuire si/sau calomnie institutionala si personala.
 • Sa interzica accesul in incinta salii de antrenament, persoanelor fizice condamnate ori impotriva carora s-au luat alte masuri cu caracter penal potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a celor fata de care au fost dispuse masuri procesual-penale de catre organele romane competente ori a persoanelor care se afla in stadiu de cercetare penala pentru fapte savarsite cu violenta.
 • Sa interzica accesul in incinta salii de antrenament, persoanelor care afiseaza sau au avut o atitudine necorespunzatoare fata de alti membri ai clubului, sportivi, insotitori, musafiri sau fata de Conducerea Clubului.
 • Sa comunice periodic parintilor sau tutorilor minorilor atitudinea acestora, fata de programele efectuate in activitatea sportiva, la cererea scrisa a acestora.
 • Sa analizeze ideile exprimate in scris de membrii Clubului si de a aduce imbunatatiri programelor de activitati ale Clubului, in functie de hotararile adoptate de Conducerea Clubului.
 • Sa asigure sportivului apt de participare la competitiile sportive, sprijinul tehnic, fizic si moral de care are nevoie in perioada competitionala.
 • Sa intocmeasca liste de acces pentru persoanele care care au primit Decizii favorabile din partea Presedintelui ori a Consiliului Director, cu privire la accesul in sala de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara acestuia, liste care se vor actualiza lunar, pana in ultima zi a lunii curente pentru luna urmatoare si vor fi predate departamentului Receptie al Complexului Sportiv ARENA, care va permite accesul in incinta salii de antrenament a Clubului, doar persoanelor desemnate prin lista de acces.

 

 1. Drepturile membrilor clubului, antrenorilor, instructorilor, sportivilor:
 • Dreptul de a folosi materialele sportive ale Clubului.
 • Dreptul de a veni cu idei de imbunatatire a programelor de activitate. Ideile vor fi facute in scris si trimise pe e-mail-ul Clubului sau inmanate Conducerii.
 • Dreptul de a beneficia de conditii bune de pregatire.
 • Dreptul de a participa la competitii interne si internationale.
 • Dreptul de a beneficia de un tratament egal si transparent.
 • Dreptul de a solicita in scris revocarea calitatii in cadrul Clubului.

 

 1. Obligatiile membrilor Clubului, antrenorilor, instructorilor si sportivilor:
 • Sa cunoasca si sa respecte prezentul Regulament de Ordine Interioara, Statutul Clubului si legislatia in vigoare.
 • Sa achite in termen, obligatiile financiare fata de Club.
 • Sa dea dovada de loialitate fata de Club prin exercitarea atributiilor sau prin activitatile desfasurate.
 • Sa nu consume substante dopante sau stupefiante interzise de lege.
 • Sa aiba o tinuta decenta in viata privata si un comportament amabil si civilizat.
 • Sa nu fie subiecti activi ai unor infractiuni prevazute si pedepsite potrivit prevederilor Legii nr. 286/2009, cu modificarile si completarile ulterioare si sa nu fie inscrise in Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, in caz contrar, Conducerea Clubului va revoca in mod automat orice calitate a persoanei in cauza in cadrul Clubului si ii va interzice accesul in sala de antrenament pe perioada nedeterminata.
 • Sa nu adreseze insulte si denigrari la adresa Clubului, a programelor de pregatire din cadrul sistemului, colegilor, adversarilor, arbitrilor si publicului spectator.
 • Sa semnaleze conducerea Clubului in cazul depistarii unor nereguli ce ar putea afecta imaginea sau activitatea Clubului.
 • Sa pastreze curatenia in sala de antrenament si in afara ei.
 • Sa prezinte un document de identificare receptionerului Complexului Sportiv ARENA, pentru consultarea in lista de acces si permiterea intrarii in sala de antrenament.
 • Sa completeze formularul prevazut in Anexa 1 la prezentul regulament, reprezentand acord scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in caz contrar, persoana care nu este de acord cu prelucrarea datelor sale, nu va putea fi desemnata pe lista de acces pentru intrarea in incinta salii de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara lui.
 • Sa completeze formularul prevazut in Anexa 2 la prezentul regulament, reprezentand acord scris pentru respectarea Termenilor si a Conditiilor, in caz contrar, persoana care nu este de acord nu va putea fi desemnata pe lista de acces pentru intrarea in incinta salii de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara lui.
 • Sa completeze formularul prevazut in Anexa 3 – Consimtamant de asumare a riscului si a raspunderii la prezentul regulament, reprezentand consimtamantul scris pentru respectarea Anexei 3, cu privire la starea de sanatate a persoanei, in caz contrar, persoana care nu este de acord nu va putea fi desemnata pe lista de acces pentru intrarea in incinta salii de antrenament in timpul programului stabilit ori in afara lui.

 

 

Art. IV NORME DE CONDUITA

 1. Normele de conduita au scopul de a asigura functionarea Clubului in conditiile unui climat bazat pe incredere si respect reciproc.
 2. Membrii Clubului, antrenorii, instructorii, sportivii si insotitorii acestora (parinti sau tutori legali, daca este cazul), au obligatia sa respecte urmatoarele norme de conduita:
 • Respectarea adversarilor, arbitrilor, coechipierilor/colegilor, antrenorilor, instructorilor si al publicului spectator.
 • Adoptarea unui spirit de Fair-Play atat in sala de antrenament, in cadrul competitiilor si in afara lor.
 • Actionarea in cazul prevenirii actelor de violenta in sport.
 • Folosirea unui limbaj si al unui comportament civilizat.
 • Abordarea unei atitudini demne si corecte, respectuoasa, dand dovada de initiativa, creativitate, spirit constructiv, prezenta de spirit, capacitate decizionala operativa.
 • Tinuta sportiva, morala, scolara, familiara, trebuie sa fie demna de apartenenta la colectivitatea Clubului.

Art. V RASPUNDEREA DISCIPLINARA (SANCTIUNI)

 1. Clubul are competenta de a aplica sanctiuni membrilor, antrenorilor, instructorilor, sportivilor sau insotitori ai acestora (parinti sau tutori legali) ori a persoanelor pentru care s-au emis Decizii favorabile cu privire la frecventarea salii de antrenament, pentru abaterile comise de la prezentul Regulament de Ordine Interioara si Statutul Clubului si de a dispune masuri care sa garanteze executarea lor, precum si pentru prevenirea savarsirii de noi abateri.

 

 1. In functie de gravitatea faptelor, Clubul poate dispune de aplicarea oricaruia dintre sanciunile prevazute de prezentul Regulament.

 

 1. Clubul poate dispune de aplicarea oricaruia dintre urmatoarele sanctiuni, in functie de gravitatea faptelor, dupa cum urmeaza:
 • Avertisment;
 • Amenda;
 • Suspendarea din activitatea sportiva de pregatire din cadrul programelor de pregatire ale Clubului;
 • Neacordarea transferului pe linie sportiva;
 • Retragerea calitatii detinuta in cadrul Clubului;
 • Suspendarea temporara sau definitiva din activitatea competitionala;
 • Interzicerea accesului in sala de antrenament pe perioada nedeterminata;

 

 1. Cuantumul amenzilor si sanctiunile, se stabilesc de catre Consiliul Director pentru fiecare sanctiune in parte.

Art. VI RECOMPENSE

 1. Pentru rezultate deosebite in competitiile interne si international ale membrilor clubului, antrenorilor, instructorilor, sportivilor, cursantilor, cat si pentru recunoasterea contributiei unor specialisti, persoane fizice sau juridice la dezvoltarea activitatii clubului, se pot acorda urmatoarele recompense:
 • Titlu de membru de onoare;
 • Distinctii;
 • Trofee;
 • Premii;
 • Subventii;
 1. Recompensele se stabilesc si sunt acordate de catre Consiliul Director.

Art. VII DISPOZITII FINALE

 1. Obiectele pierdute in incinta salii de antrenament de catre unii membri si gasite de altii, trebuie predate personalului Clubului in vederea returnarii acestora persoanelor care le-au pierdut.
 2. Obiectele personale ale fiecarei persoane care are drept de acces in sala de antrenament a Clubului, sunt responsabilitatea proprietarului. Clubul nu-si asuma responsabilitatea pentru obiectele pierdute, furate etc. dar va depune toate diligentele pentru a ajuta la gasirea lor.
 3. Folosirea telefoanelor mobile in timpul sesiunilor de antrenament sau jocuri, este interzisa. Aceasta regula nu se aplica persoanelor care au o urgenta reala.
 4. Nu este permisa aducerea animalelor de orice fel in incinta Clubului/ Salii de antrenament.
 5. Nerespectarea normelor de siguranta, indicatiilor antrenorilor / instructorilor, precum si prevederile prezentului regulament de catre persoanele care au acces in sala de antrenament, exonereaza Clubul de orice responsabilitate a consecintelor.
 6. Nu este permis consumul de alcool in incinta Clubului sau in deplasarile organizate de catre Club.
 7. Nu este permis fumatul in incinta Clubului.
 8. Aruncarea resturilor de mancare sau a bauturilor racoritoare trebuie sa fie facuta doar in locurile special amenajate cu respectarea indicatiilor de selectare.
 9. Persoanele vinovate de deteriorarea, distrugerea sau disparitia echipamentelor sau materialelor sportive vor fi obligate sa achite contravaloarea repararii sau inlocuirii acestora.
 10. Membrii, sportivii, antrenorii, instructorii precum si toate persoanele care au acces in sala de antrenament a Clubului, vor respecta in mod obligatoriu normele de igiena personala si vor pastra curatenia si ordinea in locatie.
 11. Prezentul regulament se completeaza cu prevederile Statutului Clubului, al Federatiilor Romane de Specialitate si al Regulamentelor acestora.
 12. Prevederile prezentului Regulament de Ordine Interioara, pot fi modificate de catre Adunarea Generala sau de catre Consiliul Director.

 

FILIP MARIN-VASILE

FILIP CRISTINA                                                             FILIP OTILIA-RALUCA

Contract membru cotizant

CONTRACT CADRU DE MEMBRU COTIZANT AL CLUBULUI SPORTIV BOX CLUB ARENA

Nr.                 din                                

 

 1. Partile contractante :

 

Clubul Sportiv Box Club Arena cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Eugen Ionescu nr.103, Et. parter, Ap. 2, Jud. Cluj, cu certificatul de identitate sportivă: CJ/A2/00001/2013, in calitate de Prestator, pe de o parte, si

       Subsemnatul_________________________cu  domiciliul  in                                                           ________________________________________________________

       CNP:____________________ posesor  al  B.I./C.I___________________, seria ______, nr.__________, e-mail:_____________________________

       tel.____________________ in calitate de solicitant,    denumit membru cotizant,

Au convenit sa incheie prezentul contract de membru cotizant al Clubului Sportiv Box Club Arena din Cluj-Napoca, cu respectarea urmtoarelor clauze:

 

 1. Obiectul contractului :

 

Contractul are ca obiect inrolarea solicitantului ca membru cotizant exclusiv al Clubului Sportiv Box Club Arena pe perioada de valabilitatea a contractului cu respectarea clauzelor prezentului contract, a dispozitiilor Regulamentului de Ordine Interioara a Clubului, a Termenilor si Conditiilor a Anexei 1 – Acord cu privire la prelucrarea datelor personale și Anexei 2 – Consimțământ de asumare a riscului, Anexa 3- Consimțământ de asumare a riscului acestea făcând parte integrantă din prezentul Contract. Regulamentul de Ordine Interioara a Clubului , Anexa 1 – Acord cu privire la prelucrarea datelor personale Anexa 2 – Consimțământ de asumare a riscului și Anexa 3- Consimțământ de asumare a riscului, sunt puse la dispozitia membrilor  atât la Recepția Clubului Sportiv Box Club Arena, în format fizic, cât și pe website-ul Clubului la adresa www.boxclubarenacluj.ro, în format electronic.

 

Semnarea formularului  de contract de catre un potential membru cotizant nu inseamna automat dobandirea calitatii de membru cotizant ci doar acceptarea de catre acesta a reglementarilor cuprinse in prezentul contract si documentele mentionate anterior.Datorita faptului ca boxul este un sport de contact, aceasta etapa este necesara pentru a selecta atent practicantii si de a nu permite accesul unor persoane care nu constientizeaza implicatiile practicarii sportului.

 

In urma analizei solicitarii de  catre o persoana de a deveni membru cotizant prin semnarea contractului cadru, presedintele clubului si, respectiv, persoana imputernicita de acesta poate consimti la incheierea contractului prin contrasemnarea acestuia sau poate respinge semnarea contractului, caz in care persoana solicitanta va fi anuntata ca nu se doreste accesul acesteia in cadrul clubului sportiv si ca nu s-a incheiat contractul.

 

Doar dupa exprimarea consimtamantului prin semnarea contractului cadru de catre parti se poate trece la achitarea cotizatiei si dobandirea dreptului legal de acces in sala de antrenament a  Clubului Sportiv Box Club Arena. Accesul  in incinta Cluj Arena si utilizarea spatiului comun se face conform reglementarilor acestei institutii si este conditionata de achitarea unei taxe de acces catre aceasta.

 

 1. Durata contractului si perioada de acordare a calitatii de membru cotizant al Clubului Sportiv Box Club Arena :

 

Prezentul contract este incheiat începand cu data de                        și până la data rezilierea acestuia de catre parti, reziliere care poate avea loc in mod automat inclusiv prin neplata cotizatiei. Data de inceput si sfarșit a contractului reprezinta perioada în care solicitantul are calitatea de membru cotizant al Clubului Sportiv Box Club Arena.

 

 1. Tipul de membru si pretul contractului :

 

Nr

Tip membru

Cantitate

   Pret(RON)

1

 

1

 

2

 

1

 


                                                                                              Total
de plata RON____________

                                                                                                                                                                 

 1. TERMENII STATUTULUI DE MEMBRU
  •  

Clubul sportiv (numit in cele ce urmează Clubului Sportiv Box Club Arena) operează în calitate de Club pentru membrii săi înscriși, care au dreptul de a folosi facilițile în concordanță cu termenele prezentate. Operator al Clubului Sportiv Box Club Arena și responsabil pentru operatiunile acestuia este presedintele asociatiei sportive, persoană fizica română, Filip Marin sau o persoana imputernicita de catre acesta.

 • Conceptul operativ

 

 • Informatii despre Membri

i.  Perioada unui abonament în cadrul Clubului Sportiv Box Club Arena, sunt menționate pe prima pagină a prezentului Contract. Orice modificare în statutul membrilor si a Regulamentului Clubului nu afectează în nici un mod tipul abonamentului.

ii.   Abonamentele în cadrul Clubului sunt individuale și netransmisibile, emise doar pentru a fi utilizate de către pesoana semnatară a prezentului Contract, nu pot fi cedate și nu se poate dispune de ele în alt mod. Clubul își rezervă dreptul de a ceda drepturile și/sau obligatiile din acest acord unui terț, fără a notifica în prealabil membrul abonat. În această situatii, asociatia va informa membrii în decurs de 30 de zile de la data cedării drepturilor și obligațiilor către terți.

iii.  Calitatea de membru se obtine doar dupa aprobarea cererii/contractului cadru de catre presedintele clubului sau membrii cu putere decizionala, in maxim 72 ore de la depunerea cererii, confirmarea se va primi prin SMS sau E-mail, la numarul de telefon/adresa de E-mail indicat de catre solicitant.

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 • Încheierea unui Abonament

i.      Box Club Arena isi rezervă dreptul de admitere in cadrul Clubului și poate elimina orice Membru abonat sau Vizitator al cărui comportament este

de asa natură încât sa fie considerat defăimător față de politica Clubului și interesele membrilor săi.

ii.     Tinand cont de prevederile Art. 5.2., punctului iii prima vizita in incinta Clubului Sportiv Box Club Arena este gratuita, plata abonamentului se va face

doar dupa primirea aprobarii ca membru  cotizant al Clubului.

iii. Box Club Arena poate anula unilateral abonamentul oricarui Membru fara preaviz și cu efect imediat, fără returnarea sumei platite, în eventualitatea în care un Membru cotizant încalcă Termenii prezentului contract, a Regulamentului de Ordine Interioara afisat, , Anexa 1-Acord cu privire la prelucrarea datelor personale, Anexa 2 – Termeni si conditii si Anexa 3 – Consimtamant de asumare a riscului. De asemenea, Box Club Arena poate anula abonamentul oricărui Membru fără aviz prealabil și cu efect imediat în cazul în care datoriile Membrului față de Asociatie rămân neplatite pentru o perioadă de mai mult de 30 de zile calendaristice. In acest caz Asociatia își rezervă dreptul de denunțare a clientilor rău platnici pentru a fi acționați în instanță.

iv.Abonamentul se activeaza, conform optiunii Membrului abonat, la data mentionata la art. 3 din prezentul Contract, la semnarea Contractului.

v.Orice Membru isi poate suspenda abonamentul pe o perioada nedeterminata, doar pentru afectiuni medicale, cu o cerere in acest sens adresata clubului, prezentand documentatie medicala justificativa.

 

 

 • Responsabilitatea Asociatiei

i.  Managementul Clubului Box Club Arena va face tot ceea ce este posibil pentru a regla operatiunile in cadrul Clubului, in masura posibilitatilor, fără a stanjeni activitatea Membrilor si Oaspetilor in cadrul facilitatilor Clubului, sa controleze și sa supervizeze toate aspectele utilizarii sale. Din acest motiv, Membrii și Vizitatorii recunosc și accepta faptul ca Clubul Sportiv Box Club Arena  nu este responsabil pentru nici un obiect pierdut sau pagubă suferită de un Membru sau Vizitator, pierdere sau pagubă suferita in timpul vizitei in Club.

ii.  Membrii și Vizitatorii inteleg și accepta faptul ca Clubul Sportiv Box Club Arena  si/sau angajatii acestora nu sunt responsabili pentru nici un prejudiciu sau ranire cauzate in interiorul Clubului datorita utilizarii necorespunzatoare a echipamentelor, datorita conditiei fizice a acestora, sau datorita nerespectarii Regulamentelor de ordine interioara si a indicatiilor personalului Clubului.

 • Declaratie cu privire la conditia fizica a solicitantului

i. Membrii și Vizitatorii garanteaza ca se află intr-o conditie medicala bună și sunt capabili de a efectua exercitii fizice active sau pasive și ca aceste exercitii nu vor fi nocive pentru sanatatea, siguranta, comfortul sau conditia lor psihica.

ii.Este responsabilitatea fiecărui Membru sau Vizitator de a cere recomandări medicale privitoare la conditia sa fizica/psihică inainte de a utiliza Facilitatile Clubului. Membrii și Vizitatorii cu tensiune mare sau mica, sarcina, diabet, probleme cardiace sau sub influenta oricaror tratamente medicamentoase trebuie sa isi consulte doctorul inainte de a utiliza aceste facilități

iii.Membrilor și Vizitatorilor aflati sub influenta drogurilor, narcoticelor sau a alcoolului nu li se va permite accesul in cadrul Clubul Sportiv Box Club Arena  .

 

 • Diverse

i. Clubul Sportiv Box Club Arena  nu este responsabil pentru neindeplinirea obligatiilor sale, intr-o măsură corespunzătoare și in timp util, in general sau in particular, dacă aceasta se datorează unor evenimente care nu au putut fi prevazute și ale caror consecințe nu pot fi eliminate de catre partea care le invocă. Astfel de evenimente sunt: razboaie, greve, evenimente naturale inevitabile si neprevazute (inundatii, cutremur, vijelii etc.) și orice situatii care sunt mai presus de controlul asociatiei.

ii. Membrii inteleg și recunosc ca toate informatiile și detaliile lor personale, furnizate asociatiei, vor fi inregistrate in baza de date a companiei și in orice altă baza de date pe care asociatia este obligată sa o mentina.

iii.  Membrilor și vizitatorilor le sunt garantate dreptul de acces, opozitie și interventie, precum și celelalte drepturi prevazute de legislația in vigoare

privind protectia datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date.

 1. Clauze finale

Prezentul contract reprezinta vointa partilor și inlatură orice alta intelegere dintre acestea, anterioară sau ulterioara incheierii lui, cu exceptia actelor aditionale semnate de ambele părți.

Eventualele litigii in legatura cu prezentul contract sunt de competenta instantelor din Cluj-Napoca.

Prezentul contract, a fost incheiat in 2 (doua) exemplare, câte unul pentru fiecare parte și a fost semnat de părți, care declară ca au primit un exemplar.

 

 

 

CLUB SPORTIV BOX CLUB ARENA CLUJ-NAPOCA                                                                                   Membru cotizant

                            Prin Președinte                                                                                                             Nume Prenume:____________________________

                          Filip Marin-Vasile                                                                                                          Semnatura:        ____________________________

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                

Acord cu privire la prelucrarea datelor personale

Anexa 1

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA

DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

Subsemnatul/a ______________________________ identificat/ă prin ________ seria ________

 1. __________, cu domiciliul în __________________________________________________,

prin completarea și semnarea prezentului acord, îmi exprim consințământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor mele cu caracter personal, inclusiv a imaginii.

De asemenea, prin prezentul, îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea mea (indiferent dacă este redată foto sau video) să fie utilizată și să fie facută public în materialele publicitare tipărite (ziar, flayer, pliant, placate și toate materialele print), precum și pe canalele de comunicare on-line ale Clubului Sportiv Box Club Arena, precum și ale partenerilor contractați de aceasta în scopul aplicării strategiei de marketing.

Prin semnarea prezentului acord, declarăm în mod explicit că am luat la cunoștință drepturile care ne sunt conferite de Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, mai jos enunțate:

‘’Conform Regulamentului U.E. nr. 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor, de restricționare a prelucrării, de portabilitate a datelor, de dreptul de opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: Cluj-Napoca, str. Livezii, nr. 48, ap. 13, jud. Cluj, sau prin utilizarea serviciilor de poștă electronică, folosind adresa boxclubarena@gmail.com

Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucuresti, B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1 sau direct instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de  Regulamentul U.E. nr. 2016/679, care v-au fost incălcate’’

De asemenea, declar în mod expres că sunt de acord ca datele mele de identificare să fie menționate în lista de acces existentă la recepția Complexului Sportiv ARENA, în vederea consultării lor pentru intrarea în incinta sălii de antrenament.

Data: ______________________

Semnătura: _________________

Termeni si conditii

Anexa 2

 

TERMENI SI CONDITII

 

I.TERMENI SI CONDITII ACCES:

 

Accesul in sala de sport este permisa doar persoanelor care au primit in mod expres dreptul  de acces intr-una dintre formele agreeate de conducerea clubului sportiv, in conformitate cu programul de acces afisat si in conditiile prevazute in prezentele Termeni si Conditii Acces, Regulamentul de ordine interioara, orice alte prevederi afisate pe site-ul clubului la sectiunea Termeni si Conditii.

 

Accesul in sala de sport este permisa urmatoarelor categorii de persoane:

1.Membrii fondatori ,Consiliul Director, Presedinte club, Personalul contractual al clubului: antrenori si instructori, casieri, gestionari, etc., membrii clubului pe baza documentelor juridice.                           (Act constitutiv, Hotarari Adunare Generala, Contracte colaborare, Cereri de membru aprobate de Presedinte).

2.Sportivi legitimati ai clubului, in baza legitimatiei.

3.Sponsori, in temeiul contractului de sponsorizare.

4.Membrii cotizanti, pe baza chitantei de acceptare a platii cotizatiei, (Contractului de membru cotizant).

 

Accesul in sala de sport presupune acceptul  conditiilor stipulate in prezentele Termeni si Conditii  si, dupa caz,  in Contract  membru cotizant Box Club Arena.

 

Accesul in sala de antrenament se realizeaza strict in conformitate cu Programul de acces sala de sport Box Club Arena afisat si in prezenta unui responsabil desemnat.

 

Atat in timpul antrenamentelor cat si dupa incheierea acestora, usa de acces in sala de sport se tine in pozitia inchisa. Din motive de siguranta, deschiderea usii pentru aerisire  nu se va face decat in prezenta resposabilului desemnat de catre club pentru intervalul orar respectiv.

 

In intervalul dintre antrenamente, cand nu sunt prevazute ore cu responsabil desemnat de la club,usa se va pastra inchisa (cu cheia).

 

Neindeplinirea conditiilor de acces si intrarea in  sala de sport prin nerespectarea acestora, se considera acces neautorizat si se pedepseste conform prevederilor legale.

 

 

II.TERMENI SI CONDITII GENERALE:

 

Prin practicarea boxului in cadrul salii noastre, va dati acordul pentru folosirea pozelor si a inregistrarilor video in scopuri publicitare.

 

Ne rezervam dreptul de a modifica prezentul regulament fara nici o notificare prealabila, prin afisare pe site-ul clubului, cu intrare in vigoare de la momentul afisarii.

 

Clubul Sportiv Box Club Arena isi rezerva dreptul a-si selecta clientela si de a restrictiona accesul persoanelor pe care le considera necorespunzatoare fara a fi obligata de a-si motiva decizia.

 

Prin accesul in sala de sport, se considera ca orice persoana care a intrat in sala a luat la cunostinta si este de acord cu prevederile prezentelor Termeni si Conditii, expuse in mod public pe site-ul clubului.

 

Siguranta este mai presus de orice, acesta fiind primul aspect care trebuie sa ne preocupe atunci cand promovam si practicam un sport. Asadar, cunoasterea si respectarea regulilor de siguranta este foarte importanta.

 

Chiar daca boxul este un sport de contact, totusi exista ceea ce noi numim un “risc personal” de accidentare. Asta inseamna ca practicantii acestui sport trebuie sa inteleaga si sa accepte riscurile practicarii boxului si sa inteleaga ca sunt responsabili pentru propriile greseli, pentru nerespectarea acestor reguli si pentru estimari eronate.

 

In cazul in care sportivii nu tin cont de sfaturile si de regulile salii de box, ei sunt in intregime responsabili pentru actiunile lor si pentru consecintele acestora.

 

Pentru siguranta lor si a celor din jur, e important ca toti practicantii de box sa citeasca si sa inteleaga regulamentul acestei sali. In cazul nerespectarii regulamentului, persoanele in cauza pot raspunde pentru asta atat civil, cat si penal sau material. De asemenea, in cazul nerespectarii regulilor, putem dispune de retragerea temporara sau definitiva a dreptului de intra in sala de box a persoanelor care nu respecta regulamentul.

 

Siguranta

 • Este strict interzisa utilizarea echipamentelor fara instructiuni precise de la antrenorii/instructorii prezenti in sala;
 • Incepatorii trebuie sa urmeze un instructaj de siguranta cu personalul salii, in cadrul primei
 • Accidentarea unui sportiv de catre un altul este responsabilitatea directa a celor implicati, sala nefiind
 • Este interzisa intrarea in ringul de box atunci cand exista deja acolo, sportivi care sunt in timpul antrenamentelor;

 

Echipament

 • Accesul in sala de box se va face numai cu incaltaminte de
 • Este strict interzis a participa la antrenamente descult sau in sosete;
 • Este strict interzis a participa la antrenament fara prosop;
 • Este interzisa orice fel de alta activitate in afara de cea de box utilizand echipamentele corespunzatoare.
 • Echipamentele puse la dispozitie pentru sportivi sunt: manusi, saltele, ring de box.

 

Reguli referitoare la abonamente si plati

 • Sedintele de box nu vor fi reportate, decat in cazul in care neefectuarea acestora se datoreaza conducerii salii iar contravaloarea in bani a abonamentelor nu se returneaza in cazul neutilizarii abonamentului.
 • Intrarile neconsumate din abonament se pot reporta in cazul reinnoirii abonamentului, doar pe baza de dovada justificata (boala, accidentari etc.)
 • Plata se va face intotdeauna la inceputul perioadei de abonare sau a sedintei de
 • Personalul salii nu este responsabil de lucrurile pierdute sau
 • Echipamentul degradat din cauza practicantilor se plateste integral la pretul actual de raft.

 

Comportamentul sportivilor/practicantilor:

 • Sportivii trebuie sa raporteze personalului daca observa echipamente deteriorate, comportamentele neadecvate sau orice alta activitate de natura sa puna in pericol siguranta participantilor.
 • Pentru evitarea accidentarilor, recomandam tuturor practicantilor efectuarea unei incalziri adecvate inainte de inceperea antrenamentului propriu
 • Este interzisa joaca cu echipamentul, precum si orice fel de glume in ceea ce priveste manevrele de securitate, echipamentul de siguranta si comportamentul la antrenamentele de box.
 • Este interzis fumatul, consumul de alcool sau consumul de substante halucinogene in incinta salii precum si accesul in sala a persoanelor sub influenta alcoolului sau a substantelor halucinogene.

 

Consimtamant de asumare a riscului si a raspunderii

Anexa 3

 

CONSIMTAMANT  DE ASUMARE A RISCULUI SI A RASPUNDERII

 

 

Subsemnatul, declar constient ca sunt de acord ca daca eu sau cel pentru care raspund este ranit in timpul practicarii acestui sport, sa exonerez si sa scutesc Clubul Sportiv Box Club Arena si intregul personal angajat, furnizorii de echipamente, colaboratorii societatii, proprietarii salii si mandatarii acestora, administratorii, sponsorii, de orice pretentie de despagubire, reclamatie, proces de urmarire pe cale judecatoreasca, plangere, cheltuiala (incluzand cheltuielile de judecata), punandu-i la adapost de raspundere pentru orice defectiune aparuta in legatura cu productia, selectia, livrarea, depozitarea, vanzarea, posesia sau din folosirea echipamentului specific Clubul Sportiv Box Club Arena. Pe aceasta cale eliberez Clubul Sportiv Box Club Arena de orice revendicare si obligatie de orice fel si inteleg ca aceasta eliberare  va  fi  respectata  si  de  rudele,  mostenitorii  sau  reprezentantii  subsemnatului.

 

De asemenea declar ca sunt apt din punct de vedere medical si pot practica acest sport fara a avea efecte asupra starii mele de sanatate.

 

Certific Clubul Sportiv Box Club Arena ca am cel putin 18 ani si daca am varsta mai mica de 18 ani, am discutat deja termenii si conditiile prezentului contract cu parintii mei si, de asemenea, parintii, dupa ce l-au citit si acceptat, au consimtit sub semnatura*.

 

Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus si am luat la cunostinta de continutul regulilor de siguranta. Am citit fiecare punct al actului, l-am inteles, mi l-am insusit si semnez de buna voie si fara nici o constrangere din partea nimanui.

 

Am citit si am inteles regulamentul de la Clubul Sportiv Box Club Arena si accept sa il respect intocmai.

 

Numele si prenumele                                                                    , CNP                                                                                              , adresa   e-mail                                                                                                                                                                                                                                                                               

Semnatura . Data .

 

Pentru  minori,  parintele  sau  tutorele  legal  va  semna  dupa  acest  paragraf:

 

Prin aceasta certific ca eu                                                                 , CNP                                                        , in calitate de parinte/tutore cu responsabilitati legale pentru acest participant, imi dau consimtamantul si sunt de acord cu eliberarea de orice obligatii a organizatorilor acestei activitati, sunt constient de prevederile de mai sus si imi dau acceptul pentru participarea minorului la activitatile sportive, raspunderea pentru eventualele incidente in care este implicat minorul imi revine in exclusivitate.

 

 

 

Data:

Semnatura: